Pouzdan partner u ponudi kooperacijskih usluga.

Izrađujemo zavarene konstrukcije u skladu sa specifičnim zahtjevima kupaca i priložene dokumentacije. Sva projektna dokumentacija je pripremljena u skladu sa važećim zakonima i u skladu sa ostalim standardima (npr. CE deklaracija)

Naše proizvodne kapacitete:

  • Pile do Φ 450 mm
  • CNC plazma (rezanje do debljine 50 mm) i CNC plameni rezači (rezanje do debljine 200 mm)
  • Škare za lim debljine do 16 mm i dužine 3 m
  • Strojevi za krivljenje lima debljine do 30 mm i dužine 4 m
  • Automat za varenje za ravno varenje lima do 5 mm u veće formate
  • Konzola strojevi za bušenje
  • Hidraulične sprave za poravnavanje

CNC plazma i CNC plameni rezač

plaz

Stroj za pregibanje