Za študente in dijake

V družbi Gostol TST za uresničitev svoje vizije in poslanstva potrebujemo mlade in ustrezno usposobljene sodelavce, zato vabimo, da se prijavite na razpis kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

 • Obdelovalec kovin – IV. stopnja
 • Elektrikar – IV. stopnja
 • Strojni tehnik – V. stopnja
 • Inženir strojništva – VI./VII. stopnja

Štipendistom nudimo:

 • Spoznavanje podjetja in pridobivanje praktičnih znanj s kakovostnim praktičnim usposabljanjem.
 • Mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih in diplomskih nalog.
 • Opravljanje dela preko študentskega servisa v času počitnic.
 • Svetovanje glede osebnega in strokovnega razvoja.
 • Udeležba na različnih srečanjih.
 • Zaposlitev po končanem šolanju.

Prijava za štipendijo naj vsebuje:

 • Življenjepis ali CV.
 • Kopijo zaključnega spričevala osnovne ali srednje šole.
 • Kopijo zaključnega spričevala preteklega letnika ali potrdilo o opravljenih izpitih.
 • Potrdilo o vpisu v šolsko/študijsko leto 2021/2022.
 • Kopijo priznanj in pohval za dosežke med dosedanjim šolanjem.

Prijave pošljite na naslov Gostol TST d.d., Čiginj 63, 5220 Tolmin s pripisom »Razpis štipendij« ali na elektronski naslov: vesna.perat@gostol-tst.eu.

Poleg kadrovskih štipendij dijakom in študentom omogočamo opravljanje strokovne prakse in opravljanje počitniškega dela preko študentskega servisa. Prijavite se lahko po elektronski pošti: vesna.perat@gostol-tst.eu.