Politika varstva zasebnosti

V tej Politiki o varstvu zasebnosti vas želimo obvestiti, katere osebne podatke lahko obdelujemo, zakaj jih obdelujemo in kako zagotavljamo spoštovanje vaših pravic in zasebnosti.

Upravljalec podatkov

Upravljalec vaših osebnih podatkov je:

Gostol TST d.d.
Čiginj 63, 5220 Tolmin
Telefon: 05 / 380 12 80
E-pošta:
info@gostol-tst.eu

Vrste osebnih podatkov, namen obdelave in pravne podlage

Osebni podatek je katera koli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Nameni, za katere uporabljamo vaše osebne podatke, so opredeljeni na spodnjem seznamu, pri čemer lahko vaše osebne podatke uporabljamo za enega ali več namenov. Pri vsakem od namenov so opredeljene tudi kategorije osebnih podatkov, ki so obdelujejo znotraj posameznega namena. Posamezno kategorijo osebnih podatkov lahko uporabljamo za različne namene.

Podatke zbiramo za naslednje namene:

 • Kontaktni obrazec
 • Obrazec za povpraševanje
 • Obrazec za prenos kataloga
 • Obrazec za prijavo na e-novice
 • Obrazec za prijavo na delovno mesto
 • Obrazec za štipendijo
 • Obrazec za počitniško delo oz. strokovno prakso

Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago. Zakonodaja omogoča več pravnih podlag, in sicer:

 • Obdelava na podlagi pogodbe. Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar je takšna obdelava potrebna za sklenitev in izvedbo pogodbe.
 • Obdelava na podlagi privolitve. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar v to izrecno privolite, pri čemer imate možnost to privolitev kadarkoli preklicati.
 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar imamo za to zakoniti interes, ki prevlada nad vašimi interesi. V primeru takšne obdelave imate pravico do ugovora (več o tej pravici v točki Pravice posameznika).
 • Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar takšno obdelavo zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (tako nam npr. davčna zakonodaja narekuje hrambo izdanih računov). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

Komu so vaši podatki lahko razkriti?

Če je treba doseči zgoraj omenjen namen obdelave ali če to določajo predpisi, lahko vaše osebne podatke razkrijemo fizičnim ali pravnim osebam, javnim organom ali drugim organom (zunanjim uporabnikom). Ne glede na to, katerim zunanjim uporabnikom posredujemo vaše osebne podatke, bomo zagotovili le tiste podatke, ki so potrebni za dosego določenega namena obdelave.

Podatke lahko posredujemo naslednjim zunanjim uporabnikom:

 • Družbam za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega mesta in njegove izboljšave (gostovanje na strežniku, e-mail marketing,…)
 • Marketinškim agencijam za namen ponovnega trženja (v kriptirani obliki)
 • Pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, ipd).

Kadar v skladu s predpisi za obdelavo vaših osebnih podatkov najamemo druge fizične ali pravne osebe, ki bodo vaše osebne podatke obdelovale izključno v našem imenu in v skladu z našimi navodili (obdelovalci), bomo najeli le tiste obdelovalce, ki lahko zagotovijo izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki izpolnjujejo zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov in predpisov o varstvu osebnih podatkov ter zagotavljajo ustrezno zaščito vaših pravic.

Kje se vaši podatki obdelujejo?

Vaši osebni podatki se obdelujejo zgolj znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

V kolikor se pojavi potreba, da vaše osebne podatke posredujemo prejemnikom v tretjih državah, bomo to storili le, če bo Evropska komisija izdala sklep, da gre za države, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ki jo predpisuje splošna uredba o varstvu podatkov, ali če obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi (npr. Standardne pogodbene klavzule).

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov?

Kot osebo, katere osebne podatke obdelujemo, vas želimo obvestiti, da imate pod pogoji, ki jih predpisuje Splošna uredba o varstvu podatkov, naslednje pravice glede obdelave vaših osebnih podatkov:

Pravica dostopa oziroma seznanitve

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njimi, da se seznani z obdelavo in preveri njeno zakonitost.

Pravica do popravka

Posameznik ima pravico do posodobitve njegovih informacij in popravka netočnih podatkov, s čimer posameznik zagotovi, da imamo o njem vedno pravilne podatke.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • Osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • Osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • Če tako določa zakon.

Pravica do ugovora

Vedno lahko posredujete ugovor obdelavi vaših osebnih podatkov za neposredno trženje. To pomeni, da bomo v primeru vašega ugovora prenehali z nadaljnjo uporabo vaših osebnih podatkov za neposredno trženje. Prav tako imate pravico do ugovora kakršnikoli obdelavi, ki jo izvajamo glede na legitimen interes. V primeru podaje ugovora morate natančno opredeliti, čemu ugovarjate in zakaj. Nato moramo dokazati prepričljive legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, oz. pokazati, da je naša obdelava podatkov namenjena vzpostavitvi, uveljavitvi ali obrambi pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve

Pravico imate zahtevati začasno omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Obdelava se lahko omeji v naslednjih primerih:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • Je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • Je posameznik vložil ugovor v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (21(1)GDPR), v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica od prenosljivosti podatkov

Pravico imate do pridobitve podatkov, ki ste nam jih posredovali, da bi jih uporabili drugje. Ta pravica velja samo v primerih, kadar naša obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem posredovanem soglasju k obdelavi osebnih podatkov oz. kadar ste z nami podpisali pogodbo.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da z obdelavo osebnih podatkov kršimo določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

Gostol TST si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisa s področja varstva osebnih podatkov.

Veljavnost

To Politiko varstva zasebnosti družbe Gostol TST d.d. bomo po potrebi dopolnjevali na tej podstrani. Prosim, da za kakršnekoli posodobitve ali spremembe redno preverjate našo Politiko varstva zasebnosti.

Ta politika je objavljena na spletnem mestu www.gostol-tst.eu in velja od 09.10.2023 dalje. Zadnjič je bila ta politika posodobljena 09.10.2023. 

Čiginj, 09.10.2023

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij je na voljo v Politiki o piškotkih.

Regionalni sklad za regionalni razvoj logo