Povratak na popis novosti

Atex direktiv v praksi - aluminij

09.05.2024

Kod sačmarenja proizvoda od aluminijskih legura, koji sadrže nečistoće silicija, magnezija, cinka, bakra i sl., potrebno je opremu za sačmarenje i otprašivanje prilagoditi studijama o opasnosti od eksplozije. Temeljni dokument za siguran rad u eksplozivnim okruženjima je pravilnik o zaštiti od ekplozije, koji objedinjuje dvije europske direktive 2014/34/EU i 99/92/EC.

Eksplozivna fizikalno-kemijska svojstva aluminijskog praha u neadekvatnim koncentracijama, pri sačmarenju različitih aluminijskih legura u mješavini s prahom različitih abraziva, mogu predstavljati ozbiljna i potencijalno opasna eksplozivna okruženja.

U studijama opasnosti od eksplozije za te sredine i prostore moraju biti precizno definirane zone opasnosti od eksplozije (zone predstavljaju učestalost prisutnosti eksplozivne atmosfere), izvori paljenja i njihova učinkovitost, definirani uređaji, tvari, postupci i njihova međusobna povezanost. utjecaje i opseg očekivanih učinaka.

Ex zone

Zaštita procesa rada i opreme

Zone se određuju na temelju analize opasnosti od eksplozije. Oprema koja se može ugraditi u te zone je predviđena na temelju određenih zona. Obično filter spada u ex zonu, kao i dijelovi stroja za koje ne možemo isključiti da se u njemu ne bi pojavila eksplozivna smjesa. Svi dijelovi gdje ne možemo spriječiti nastanak ex zonu, a pritom ne možemo spriječiti zapaljenje, ali ju je potrebno pravilno zaštititi kako bi se ublažile štetne posljedice eksplozije.

Ovisno o klasi prašinaste zapaljive tvari St.1 - St.3 (određeno prema eksplozivnoj konstanti Kst), zaštitni elementi odn. uređaji koji rasterećuju radni uređaj.

Pasivni elementi u filtarskoj jedinici

Odabir i oprema takve filtarske jedinice mora uključivati: 

 • Kućište patronskog filtra sa konstrukcijskim otporom do 2 bara i ugrađenom zaklopkom za pucanje, koja omogućuje oslobađanje u trenutku ekplozije u smjeru definiranog područja.
 • Antistatički filter ulošci,
 • Ventilator proizveden u EX zaštiti,
 • Nepovratni poklopac koji sprječava širenje eksplozije od filtera prema stroju
 • Na izlaznom dijelu cjevovoda iz prostorije obično se ugrađuje diverter-odvod s protueksplozijskom membranom, koji omogućuje ispuštanje u trenutku eksplozije u smjeru definiranog područja.
 • Svi elementi cjevovoda između stroja, filtarske jedinice i ventilatora moraju biti uzemljeni u skladu s propisima o odvođenju statičkog elektriciteta.
 • U slučajevima kada se oprema za filtriranje mora postaviti unutar zgrade, preporučuje se filter za vodu. Ako je ugrađen suhi filtar, apsolutno je potrebno ugraditi sustav za detekciju požara i sustave za suzbijanje na filtarsku jedinicu i cjevovode. 

Pasivni elementi stroja

Moraju se uzeti u obzir sljedeće mjere:

 • Intenzivno usisavanje prašine iz stroja.
 • Na stroju su ugrađene protueksplozijske klapne tako da u slučaju eksplozije tlak u stroju ne naraste više od 3000 Pa. 
 • Na stroju je ugrađen indikator negativnog tlaka koji odmah zaustavlja rad stroja za sačmarenje u slučaju nedovoljne ventilacije.
 • Svi dijelovi stroja moraju biti uzemljeni kako bi se uklonio statički elektricitet.
 • Temperatura površine na kojoj se taloži prašina u svakom slučaju mora biti niža od 75°C.
 • Stroj mora biti projektiran na način da se smanji mogućnost nakupljanja prašine.
 • Prije puštanja stroja u rad potrebno je podesiti ispravnu razinu vode u filtru i podesiti oba indikatora instrumentom za mjerenje protoka i podtlaka.

stroj za sačmarenje s kukom

Zaštita s aktivnim elementima

Pod aktivnim elementima podrazumijevaju se elementi koji na temelju signala senzora pokreću određenu funkciju zaštite radnog uređaja.

 • Zaštita temperaturom odn senzori tlaka i aparati za gašenje požara ili prigušivači eksplozije.

aparat za gašenje

Za više informacija kontaktirajte nas na marketing@gostol-tst.eu

Povratak na popis novosti

Web stranica koristi kolačiće kako bi web stranica radila ispravno i poboljšala vaše iskustvo. Više informacija možete pronaći u Politika kolačića.