Nazaj na seznam novic

Atex direktive v praksi - aluminij

09.05.2024

Pri peskanju izdelkov iz aluminijevih legur, ki vsebujejo primesi silicija, magnezija, cinka, bakra, itd., je potrebno opremo za peskanje in odpraševanje prilagoditi elaboratom eksplozijske ogroženosti. Osnovni dokument za varno delo v eksplozijsko ogroženih okoljih je pravilnik o protieksplozijski zaščiti, ki združuje dve evropski direktivi 2014/34/EU in 99/92/ES.

Eksplozijsko fizikalno-kemijske lastnosti aluminijevega prahu v neustreznih koncentracijah, pri peskanju različnih zlitin aluminija v zmesi s prahom različnih abrazivov, lahko predstavljajo resna in potencialno nevarna eksplozijska okolja.

V elaboratih eksplozijske ogroženosti morajo biti za ta okolja in prostore natančno opredeljene cone eksplozijske nevarnosti (Cone predstavljajo pogostost prisotnosti eksplozivne atmosfere), viri vžiga in njihova učinkovitost, opredeljene naprave, snovi, postopki in njihovi medsebojni vplivi ter obseg predvidenih učinkov.

ex cone

Varovanje delovnega procesa in opreme

Na podlagi analize - Elaborata eksplozijske ogroženosti se določi cone. Na osnovni določenih con se predvidi oprema, ki je lahko v te cone vgrajena. Običajno v ex. cono zapade filter in pa tudi deli stroja za katere ne moremo izključiti, da se eksplozijska zmes v njem ne bi pojavila. Vse dele, kjer ne moremo preprečiti nastanka ex. cone in hkrati ne moremo preprečiti vžiga pa je potrebno ustrezno varovati za ublažitev škodljivih posledic eksplozije.

Glede na razred prašne gorljive snovi St.1 – St.3 (določen glede na eksplozijsko konstanto Kst) se določi varovalne elemente oz. naprave, ki razbremenijo delovno napravo.

Pasivni elementi pri filtrirni enoti

Izbor in opremljenost takšne filtrirne enote mora vsebovati:

 • Ohišje patronskega filtra s strukturno odpornostjo do 2 bar in vgrajeno razpočno loputo, katera omogoča sprostitev v trenutku eksplozije v smeri definiranega območja.
 • Antistatični filtrirni vložki,
 • Ventilator izdelan v EX zaščiti,
 • Nepovratna loputa, ki preprečuje širjenje eksplozije iz filtra proti stroju,
 • Na izstopnem delu cevovoda iz prostora se običajno vgradi diverter-odvod s protieksplozijsko membrano, katera omogoča sprostitev v trenutku eksplozije v smeri definiranega območja.
 • Vsi elementi cevovoda med strojem, filtrirno enoto in ventilatorjem morajo biti ozemljeni v skladu s predpisi o odvajanju statične elektrike.
 • V primerih, ko mora biti filtrirna oprema vgrajena znotraj objekta se priporoča vodni filter. V kolikor se vgradi suhi filter, je nujno potrebno na filtrirni enoti in cevovodih prigraditi sistem za detekcijo požara in sisteme za zadušitev eksplozije.

Pasivni elementi pri stroju

Potrebno je upoštevati naslednje ukrepe:

 • Intenzivno odsesovanje prahu iz stroja
 • Na stroj so vgrajene eksplozijske lopute, da v primeru eksplozije tlak v stroju ne naraste na več kot 3.000 Pa.
 • Na stroju je nameščen indikator podtlaka, kateri takoj zaustavi peskalni stroj v primeru nezadosnega delovanja ventilacije.
 • Vsi deli stroja morajo biti ozemljeni zaradi odvoda statične elektrike.
 • Temperatura površine kamor se useda prah mora biti v vsakem primeru nižja od 75°C.
 • Stroj mora biti konstruiran tako, da je zmanjšana možnost nalaganja prahu.
 • Pred spuščanjem stroja v pogon je potrebno nastaviti pravilen nivo vode v filtru in z instrumentom za merjenje pretokov in podtlakov nastaviti oba indikatorja.

peskalni stroj z vrtljivim kavljem

Varovanje z aktivnimi elementi

Med aktivne elemente spadajo elementi, ki na podlagi signala senzorja sprožijo določeno funkcijo varovanja delovne naprave.

 • Varovanje s temperaturnimi oz. tlačnimi senzorji in gasilniki oz. dušilniki eksplozije.

gasilni aparat

Za več informacij nas kontaktirajte na marketing@gostol-tst.eu

Nazaj na seznam novic

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij je na voljo v Politiki o piškotkih.

Regionalni sklad za regionalni razvoj logo