Nasza firma Gostol TST, która powstała w 1992 roku, kontynuuje tradycje firmy Gostol (od 1947 do 1990 roku) i Gostol-Peskalna tehnika (od 1990 do 1992 roku). W przeszłości znajdowały się one w tym samym miejscu i prowadziły ten sam rodzaj działalności.

Przez cały ten okres wiedza i doświadczenie pozostały, przekazane i uaktualnione. Poniższa lista przedstawia referencje z różnych okresów, łącznie możemy wymienić ponad 4000 referencji w różnych dziedzinach inżynierii na całym świecie. Ok. 2 500 [a coma in PL is used to determine the fractions] z nich to śrutownice rzutnikowe, a ponad 1,500 jest nadal w użyciu.

Z ponad 300 referencjami urządzeń dostarczonych na rynku krajowym, Gostol TST jest wiodącym dostawcą śrutownic rzutnikowych w Słowenii.