NAPAKA: Ime pogona, ki ga poganja pretvornik - Napaka na pretvorniku (-XX.X)

NAPAKA: Ime pogona, ki ga poganja pretvornik - Napaka na pretvorniku (-XX.X)

Ta napaka se lahko pojavi na vsakem pretvorniku, na primer; ventilator, elevator, valjčki, turbine. Odpremo elektro omaro in najdemo pretvornik v napaki, oznaka iz napisa napake se mora ujemati z oznako na nalepki pretvornika. Na pretvorniku ki je v napaki, običajno sveti tudi ena rdeča lučka.

Danffoss:

  • Na ta pretvornik namestimo ekran s tipkovnico, običajno ima samo en pretvornik vgrajen ekran, ki pa ga lahko prestavljamo.

Ekran Danfoss

  • Z ekrana preberemo kodo aktivnega alarm, In jo preverimo v navodilih proizvajalca.
Št. Opis Opozorilo Alarm Blokada izklopa Vzrok težave
2 Napaka živa ničla x x - Signal na sponki 53 ali 54 je manj kot 50% vrednosti nastavljene v parametru 6-10 Nizka napetost na sponki 53, parametru 6-20 Sponka 54 nizka napetost in parametru 6-22 sponka 54 nizek tok. 
3 Ni motorja x - - Noben motor ni priključen na izhod frekvenčnega pretvornika.
4

Izpad napajalne faze1)

x x x

Izpad faze na napajalni strani oz. preveliko neravnovesje faz napajalne napetosti. Preverite napajalno napetost in napajalne tokove proti frekvenčnemu pretvorniku.

7 DC prenapetost1) x x - Napetost DC-povezave preseže dovoljeno vrednost.
8 DC podnapetost1) x x - Napetost DC-povezave pade pod omejitev prenizke napetosti.
9 Inverter preobremenjen x x - Več kot 100% obremenitev traja predolgo časa.
10 Pregret motor ETR x x - Motor je prevroč zaradi predolgotrajne več kot 100% obremenitve.
11 Pregretje motorja Termistor x x - Termistor ali povezava termistorja je izključena, ali motor je prevroč. 
12 Omejitev navora x x - Navor je presegel vrednost, nastavljeno bodisi v parametru 4-16 Način motorja omejitve navora ali parametru 4-17 Način generatorja omejitve navora.
13 Nadtok x x x Presežena je najvišja vrednost omejitve toka inverterja. Če se ta alarm pojavi ob vklopu preverite, ali so napajalni kabli napačno priključeni na sponke motorja.
14 Zemeljski stik - x x Izključevanje iz izhodnih faz proti ozemljitvi.
16

Kratek stik

- x x Kratek stik v motorju ali na sponkah motorja.
17 Čas. iztek CTW x x - Ni komunikacije s frekvenčnim pretvornikom.
25 Zavorni upor v kratkem stiku - x x Zavorni upor je v kratkem stiku, zato je zavorna funkcija onemogočena.
26 Preobremenitev zavore x x - Moč, prenesena na zavorni upor v zadnjih 120 sekundah, presega mejno vrednost. Možni popravki: Zmanjšajte zavorno energijo z nižjo hitrostjo in daljšim časom rampe.
27 Zavora IGBT / Zavorni modul v kratkem stiku - x x Zavorni tranzistor je v kratkem stiku, zato se zavorna funkcija onemogoči.
28 Preverjanje zavore - x - Zavorni upor ni priključen / ne deluje.
30 Izpad faze U - x x Manjka faza motorja U. Preverite fazo.
31 Izpad faze V - x x Manjka faza motorja V. Preverite fazo.
32 Izpad faze W - x x Manjka faza motorja W. Preverite fazo.
34 Napaka vodila x x - Prišlo je do težav s komunikacijo vodila.
35 Napaka opcije - x - Vodilo zazna notranje napake.
36 Napaka napajanja x x - To opozorilo / alarm je aktivno samo, če se napajalna napetost frekvenčnega pretvornika izgubi in parameter 14-10 Napaka omrežja NI nastavljen na [0] Ni funkcije. Preverite varovalke na frekvenčnem pretvorniku in omrežno napajanje enote.
38 Notranja napaka - x x Obrnite se na lokalnega Danfoss dobavitelja.
40 Preobremenitev T27 x - - Preverite obremenitev priključeno na sponko 27, ali odstranite povezavo s kratkim stikom.
46 Napaka napetosti pogona vrat - x x -
47 Izpad krmilne napetosti x x x Tokokrog 24 V DC je lahko preobremenjen.
51

AMA preverite Unom in Inom

- x - Napačna nastavitev napetosti motorja in / ali moči motorja.
52 AMA nizek Inom - x - Tok motorja je prenizek. Preverite nastavitve.
53 AMA velik motor - x - Moč motorja je prevelika, da bi AMA lahko delovala.
54 AMA majhen motor - x - Moč motorja je premajhna, da bi Ama lahko delovala.
55 AMA razpon parametrov - x - Vrednosti parametrov motorja so zunaj sprejemljivega območja. AMA ne deluje.
56 AMA prekinitev - x - AMA je ročno prekinjen..
57 AMA časovna omejitev - x - -
58 AMA notranji - x - Kontaktirajte Danfoss.
59 Omejitev toka x x - Frekvenčni pretvornik preobremenjen.
61 Napaka sledenja x x - -
63 Mehanska zavora, nizka - x - Dejanski tok motorja ni presegel toka "sprostitve zavore" v časovnem okvirju "zakasnitve zagona".
65 Temperature krmilne kartice x x x Temperatura izklopa krmilne kartice je presegla zgornjo mejo.
67 Sprememba opcije - x - Zaznana je nova opcija ali pa je bila nameščena opcija odstranjena.
68 Varna ustavitev x x - STO je aktiviran. Če je STO v načinu ročnega ponovnega zagona (privzeto), za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja priključite 24 V DC na sponki 37 in 38 in sprožite signal za ponastavitev (prek vodila, digitalnega I/0 ali tipke [Reset]/[Off Reset]). Če je STO v načinu samodejnega ponovnega zagona, dovod 24 V DC na sponki 37 in 38 samodejno obnovi delovanje frekvenčnega pretvornika na normalno delovanje.
69 Temperatura močnostne kartice x x x Temperatura izklopa močnostne kartice je presegla zgornjo mejo.
80 Pogon je inicializiran na privzeto vrednost - x - Nastavitve parametra so po ročni ponastavitvi inicializirane na tovarniške nastavitve.
87 Samodejno DC zaviranje x - - Pojavi se v omrežju IT, ko se frekvenčni pretvornik vrti, enosmerna napetost pa je višja od 830 V za 400 V oziroma od 425 V za 200 V. Motor porablja energijo na enosmerni povezavi. To funkcijo lahko omogočite / onemogočite v parametru 0-07 Samodejno zaviranje z enosmernim tokom.
88 Zaznavanje opcije - x x Opcija je uspešno odstranjena.
95 Poškodovan jermen x x - -
120 Napaka nadzora položaja - x - -
188 STO notranja napaka - x - Napajanje 24 V DC je priključeno samo na eno od dveh sponk STO (37 in 38) ali pa je zaznana okvara v kanalih STO. Prepričajte se, da sta oba priključka priključena na napajanje 24 V DC in da je razlika med signaloma na obeh priključkih manjša od 12 ms. Če se napaka še vedno pojavlja, se obrnite na lokalnega dobavitelja Danfoss.
nw run Ne med obratovanjem - - - Parameter lahko spremenimo samo, ko je motor izključen.
Nap Vnos napačnega gesla - - - Do tega pride pri uporabi napačnega gesla pri spremembi parametra, zaščitenega z geslom.

1) Te napake lahko povzročijo nihanja v omrežnem napajanju. Vgradnja Danfoss linijskega filtra lahko odpravi to težavo.

Siemens

Siemens ekran

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/922/109817922/att_1133717/v1/G120C_list_man_0223_en-US.pdf

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij je na voljo v Politiki o piškotkih.

Regionalni sklad za regionalni razvoj logo