Powrót do listy aktualności

Śrutowanie produktów aluminiowych różnymi ścierniwami

24.05.2024

Produkty ze stopów aluminium są popularne ze względu na ich lekkość, wytrzymałość i odporność na korozję. Złożone z aluminium i innych pierwiastków, takich jak miedź, magnez i krzem, stopy te oferują doskonałe właściwości mechaniczne oraz dobrą przewodność cieplną i elektryczną. Dzięki naturalnej warstwie tlenku są one wysoce odporne na wpływy środowiska, co czyni je idealnymi do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, budowlanym, morskim, sportowym i elektrycznym. Ponadto są one wysoce skrawalne, co pozwala na łatwe projektowanie i stosowanie w różnych procesach produkcyjnych. 

Znaczenie środków bezpieczeństwa podczas śrutowania aluminium

Należy przestrzegać następujących instrukcji:

 • Przygotowanie przedmiotu obrabianego: Konieczne jest usunięcie brudu, olejów i innych zanieczyszczeń.
 • Sprzęt do śrutowania: Zarówno maszyna, jak i odpylacz muszą być wyprodukowane zgodnie z dyrektywami Atex. Ważne są prawidłowe ustawienia maszyny oraz wybór odpowiedniego rozmiaru i rodzaju ścierniwa.
 • Przedmioty obrabiane: Po śrutowaniu obrabiany przedmiot musi być czysty, aby nie było na nim nadmiaru ścierniwa, pyłu i innych możliwych zanieczyszczeń.
 • Konserwacja sprzętu: Śrutownica musi być odpowiednio konserwowana. Obejmuje to czyszczenie i konserwację odpylacza oraz usuwanie pyłu z maszyny i przewodów rurowych. Konieczne jest również zapobieganie kontaktowi wody z pyłem aluminiowym.
 • Szkolenie pracowników w zakresie środków bezpieczeństwa, co zmniejsza ryzyko wypadków i poprawia jakość pracy.

Bezpieczeństwo podczas śrutowania produktów aluminiowych jest kluczowe z kilku powodów:

 • Narażenie na pył: Podczas śrutowania aluminium powstaje drobny pył, którego wdychanie może powodować problemy z oddychaniem. Dlatego też niezbędne jest stosowanie odpowiedniego odpylacza.
 • Wybuchowość pyłu aluminiowego: Pył aluminiowy może być wysoce łatwopalny i wybuchowy po zmieszaniu z powietrzem w pewnych stężeniach. Dlatego bardzo ważne jest skuteczne usuwanie pyłu.
 • Tworzenie się wodoru: Gdy aluminium wchodzi w kontakt z wodą, tworzy się wodór, który jest wysoce wybuchowym gazem. Wodór jest łatwopalny w bardzo szerokim zakresie stężeń, co jest szczególnie niebezpieczne.

safety first

Co się stanie, jeśli środki bezpieczeństwa nie będą przestrzegane?

Dowiedzieliśmy się o przypadku firmy, w której nie wzięto pod uwagę wszystkich środków bezpieczeństwa. Śrutownica nie była regularnie konserwowana, co spowodowało uwolnienie ścierniwa do obszaru roboczego. Podczas śrutowania produktów aluminiowych w pomieszczeniu gromadziło się dużo pyłu aluminiowego z powodu słabej wydajności odpylacza. Pracownicy wdychali pył aluminiowy, powodując poważne problemy z oddychaniem. Ponadto, ze względu na wysokie stężenie pyłu w powietrzu, doszło do zapłonu, który doprowadził do eksplozji.

Konsekwencje były następujące:

 • Problemy medyczne: Pracownicy doznali urazów układu oddechowego, które wymagały nagłej pomocy medycznej i długotrwałego leczenia.
 • Szkody materialne: Wybuch uszkodził sprzęt i warsztat, powodując ogromne straty finansowe.
 • Przerwanie działalności: Z powodu wypadku warsztat został tymczasowo zamknięty, co wpłynęło na produkcję i dostawy produktów.

eksplozija

Ze względu na duże niebezpieczeństwo związane ze śrutowaniem produktów aluminiowych, ważne jest, aby przestrzegać środków bezpieczeństwa i wybrać wykwalifikowanego producenta sprzętu do śrutowania, ponieważ tylko on może zapewnić wysokiej jakości sprzęt, który jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z dyrektywami Atex.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem marketing@gostol-tst.eu.

Powrót do listy aktualności

Strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i poprawić komfort korzystania z niej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka Cookie.